ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 1 Year : 2021
Quick SearchVasospastic angina mimicking inferior myocardial infarction due to high dose cyclophosphamide for bone marrow transplantation conditioning [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 396-397

Vasospastic angina mimicking inferior myocardial infarction due to high dose cyclophosphamide for bone marrow transplantation conditioning

Hava Üsküdar Teke1, Alparslan Birdane2, Zafer Gülbaş1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye


Kemik iliği transplantasyonu sırasında kullanılan yüksek doz siklofosfamide bağlı inferiyor miyokard infarktüsünü taklit eden vazospastik angina olgusu

Hava Üsküdar Teke1, Alparslan Birdane2, Zafer Gülbaş1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye


Hava Üsküdar Teke, Alparslan Birdane, Zafer Gülbaş. Vasospastic angina mimicking inferior myocardial infarction due to high dose cyclophosphamide for bone marrow transplantation conditioning. Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 396-397

Corresponding Author: Hava Üsküdar Teke, Türkiye