The Anatolian Journal of Cardiology
Case Report

An inferior myocardial infarction due to single dose paracetamol use

1.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Elazığ

2.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Elazığ-Türkiye

Anatol J Cardiol 2011; 11: 562-563
DOI: 10.5152/akd.2011.146
Read: 771 Downloads: 181 Published: 01 July 2021
Files
ISSN 2149-2263 EISSN 2149-2271