ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 22 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Frontal QRS-T angle is related wtih hemodynamic significance of coronary artery stenosis in patients with single vessel disease [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-99692 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.99692  

Frontal QRS-T angle is related wtih hemodynamic significance of coronary artery stenosis in patients with single vessel disease

Serkan Kahraman, Ali Kemal Kalkan, Ayse Beril Turkyilmaz, Arda Can Dogan, Yalcin Avci, Fatih Uzun, Mehmet Erturk
University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

Objective: Fractional flow reserve (FFR) measurement is used to decide hemodynamic significance of coronary artery lesion. QRS-T angle (QRSTa), is a novel marker of myocardial repolarization abnormality, is affected by obstructive coronary artery disease. We aimed to evaluate the association between QRSTa and coronary FFR measurement in patients with isolated left anterior descending artery stenosis.

Methods: One hundred ninety-seven patients undergoing FFR measurement for isolated LAD artery stenosis were enrolled retrospectively in this study. According to FFR value, patients were divided into two groups as 139 patients with normal FFR (>0.80,group 1) and 58 patients with low FFR (≤0.80,group 2). A 12-lead surface electrocardiography of all subjects that had been recorded before performing coronary angiography were evaluated to measure QRSTa as well as baseline demographic and clinical variables.

Results: The mean age of group 2 was significantly higher than group 1(61±11; 64±11, p=0.044). While there were no differences in heart rate, QRS duration and corrected QT interval between two groups, QT interval[377 (359-397); 379 (367-410), p=0.045] and frontal QRSTa[59 (10-120); 86 (22-132), p<0.001] were higher in group 2. In multivariate logistic regression analysis, QT interval(Odds ratio=1.046; 95%CI=1.010-1.084; p=0.012) and frontal QRSTa(Odds ratio=1.025; 95%CI=1.010-1.041; p=0.001) were found to be independent predictors of low FFR value.

Conclusion: In the present study, we demonstrated that FFR measurement was correlated with wide QRSTa as a noninvasive and easy method. Thus, we suggest that the results of FFR measurement as an invasive modality can be previously predicted with a simple electrocardiographic evaluation such as QRSTa.

Keywords: coronary artery disease, fractional flow reserve, QRS-T angle, QT interval, single vessel disease


Frontal QRS-T açılanması tek damar hastalarında koroner arter stenozunun hemodinamik önemi ile ilişkilidir

Serkan Kahraman, Ali Kemal Kalkan, Ayse Beril Turkyilmaz, Arda Can Dogan, Yalcin Avci, Fatih Uzun, Mehmet Erturk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Koroner arter lezyonlarının hemodinamik önemini belirlemek amacıyla fraksiyonel akım rezervi (FFR) ölçümü kullanılmaktadır. QRS-T açısı (QRSTa) miyokardiyalrepolarizasyon anormalliğini gösteren yeni bir markır olup obstruktif koroner arter hastalığından etkilenmektedir. Çalışmamızda QRSTa ile koroner FFR ölçümünün izole sol ön inen arter stenozu olan hastalardaki ilişkisini incelemektir.

Metot: İzole sol ön inen arter stenozu olan yüz doksan yedi hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar normal FFR değerine sahip 139 hasta (>0.80) grup 1 ve azalmış FFR değerine sahip 58 hasta (≤0.80) grup 2 olarak sınıflandırılmıştır. Bazal demografik ve klinik verilerin yanı sıra koroner anjiografi öncesi yüzey elektrokardiyografilerden QRSTa ölçülmüştür.

Sonuçlar: Grup 2 hastalarının ortalama yaşı daha yüksek (61±11; 64±11, p=0.044) saptandı. Kalp hızı, QRS süresi ve düzeltilmiş QT sürelerinde iki grup arasında far saptanmamışken QT intervali [377 (359-397); 379 (367-410), p=0.045] ve frontal QRSTa [59 (10-120); 86 (22-132), p<0.001] grup 2 de daha yüksekti. Multivariate lojistik regresyon analizinde QT intervali (Odds ratio=1.046; 95%CI=1.010-1.084; p=0.012) ve frontal QRSTa (Odds ratio=1.025; 95%CI=1.010-1.041; p=0.001) düşük FFR değerleri için bağımsız ön gördürücü olarak bulundu.

Tartışma: Çalışmamızda QRSTa gibi noninvazif ve basit bir metodun FFR ölçümü ile körele olduğunu gösterdik. Bu sonuç ile FFR gibi invazif bir yöntemin sonuçlarının QRSTa gibi basit bir yöntem ile önceden tahmin edilebileceğini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: fraksiyonel akım rezervi, koroner arter hastalığı, QRS-T açılanması, QT intervali, tek damar hastalığı
Corresponding Author: Serkan Kahraman, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology