ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Relationship between mean platelet volume and morning blood pressure surge in newly diagnosed hypertensive patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(2): 107-112 | DOI: 10.5152/akd.2014.5196  

Relationship between mean platelet volume and morning blood pressure surge in newly diagnosed hypertensive patients

Hakan Uçar1, Mustafa Gür1, Mehmet Yavuz Gözükara2, Ali Kıvrak1, Zekeriya Kolcu3, Selehattin Akyol1, Onur Kaypaklı1, Zafer Elbasan1, Durmuş Yıldıray Şahin1, Caner Türkoğlu1, Taner Şeker1, Murat Çaylı1
1Clinic of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana-Turkey
2Clinic of Internal Medicine, Mersin State Hospital; Mersin-Turkey
3Clinic of Cardiology, Van Training and Research Hospital; Van-Turkey

Objective: Morning blood pressure surge (MBPS) is an independent predictor of atherothrombotic cardiovascular events in hypertensive patients. There is evidence from studies supporting the validity of mean platelet volume (MPV) as a marker of vascular risk and predictor of thrombotic complications. The aim of this study is to investigate the relationship between MPV and MBPS in hypertensive patients.
 
Methods: Measurements were obtained from 298 patients with newly diagnosed essential hypertension (Mean age: 51.9±11.7 years). The patients were divided into two groups (MPVlow group; <10.8 fL, MPVhigh group; ?10.8 fL). The MBPS was calculated as mean systolic BP during the 2 hours after awaking minus the mean systolic BP during the 1 hour that included the lowest sleep BP.
 
Results: MPV was independently associated with MBPS (?=0.554, p<0.001) and hs-CRP level (?=0.286, p<0.001).

 
Conclusion: Finally, higher MPV values related to enhanced MBPS which are associated with atherothrombotic cardiovascular events.

 

Keywords: mean platelet volume, morning blood pressure surge, CRP


Hipertansiyon tanısı yeni konulmuş hastalarda ortalama trombosit volümü ile sabah kan basıncı dalgalanması arasındaki ilişki

Hakan Uçar1, Mustafa Gür1, Mehmet Yavuz Gözükara2, Ali Kıvrak1, Zekeriya Kolcu3, Selehattin Akyol1, Onur Kaypaklı1, Zafer Elbasan1, Durmuş Yıldıray Şahin1, Caner Türkoğlu1, Taner Şeker1, Murat Çaylı1
1Clinic of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana-Turkey
2Clinic of Internal Medicine, Mersin State Hospital; Mersin-Turkey
3Clinic of Cardiology, Van Training and Research Hospital; Van-Turkey

Amaç: Sabah kan basıncı dalgalanması (SKBD) hipertansif hastalarda aterotrombotik kardiyovasküler olayların bağımsız bir belirleyicisidir. Ortalama trombosit volümünün (MPV) trombotik komplikasyonların ve vasküler riskin belirleyici bir göstergesi olduğunu destekleyen çeşitli çalışmalardan kanıtlar vardır. Bu çalışmanın amacı, hipertansif hastalarda MPV ve SKBD arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
 
Yöntemler: Ölçümler yeni tanı esansiyel hipertansiyonlu 298 hastadan (ortalama yaş: 51,9±11,7) elde edilmiştir. Hastalar iki gruba (MPV düşük grup; <10,8 fL, MPV yüksek grup; ?10,8 fL) ayrıldı. SKBD, uyandıktan sonraki 2 saat boyunca ortalama sistolik KB’ından uykudaki en düşük KB’ını da içeren 1 saatlik ortalama sistolik KB’ının çıkarılması ile hesaplandı.
 
Bulgular:   MPV, SKBD (?=0,554, p<0,001) ve hs-CRP düzeyi (?=0,286, p<0,001) ile bağımsız ilişkili bulundu.
 
Sonuç: Sonuç olarak yüksek MPV değerleri aterotrombotik kardiyovasküler olaylar ile ilişkisi bilinen  SKBD ile anlamlı bir şekilde ilişkili saptandı.


Anahtar Kelimeler: ortalama trombosit volümü, sabah kan basıncı dalgalanması, CRP


Hakan Uçar, Mustafa Gür, Mehmet Yavuz Gözükara, Ali Kıvrak, Zekeriya Kolcu, Selehattin Akyol, Onur Kaypaklı, Zafer Elbasan, Durmuş Yıldıray Şahin, Caner Türkoğlu, Taner Şeker, Murat Çaylı. Relationship between mean platelet volume and morning blood pressure surge in newly diagnosed hypertensive patients. Anatol J Cardiol. 2015; 15(2): 107-112


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology