ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Cystatin C and Uncontrolled Hypertension [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-78974 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.78974  

Cystatin C and Uncontrolled Hypertension

Mehmet Onur Omaygenç, Ozgur Ulas Ozcan, Beytullah Çakal, Oguz Karaca
Department of Cardiology, Istanbuk Medipol University, Istanbul,Turkey

Objectives. Increased serum level of cystatin C, a sensitive biomarker for renal function, seems to predict adverse cardiovascular events. We investigated the predictive value of serum cystatin C for control of hypertension in an observational study.
Methods. We screened a total of 1037 adults residing in both rural and urban communities. Individuals were grouped according to the diagnosis and control of hypertension.
Results. Serum cystatin C levels were higher among patients with uncontrolled hypertension than patients with controlled hypertension (0.98±0.23 mg/L vs. 0.89±0.19 mg/L, p=0.001). Whereas, serum creatinine levels were similar between these groups (0.72±0.20 mg/dl vs. 0.70±0.18 mg/dl, p=0.89). Serum cystatin C levels increased the probability of uncontrolled hypertension independent from confounding factors (OR: 1.48, 95%CI 1.09-5.64, p=0.03).
Conclusion. Subtle kidney dysfunction may be detected by using serum cystatin C concentrations among patients with poor blood pressure control and normal serum creatinine levels.

Keywords: Chronic kidney disease, creatinine, cystatin C, hypertension.


Sistatin C ve Kontrolsüz Hipertansiyon

Mehmet Onur Omaygenç, Ozgur Ulas Ozcan, Beytullah Çakal, Oguz Karaca
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaçlar: Renal işlevselliğin hassas bir belirteci olan Sistatin C’nin artmış serum düzeyleri, istenmeyen kardiyovasküler olayları öngördürebilir. Bu gözlemsel çalışmada, Sistanin C’nin hipertansiyon kontrolü için prediktif değeri araştırıldı.
Yöntemler: Şehirde veya taşrada yaşayan 1037 erişkin tarandı. Bireyler, hipertansiyon varlığına ve kontrol durumuna göre gruplandı.
Bulgular: Hipertansiyonu kontrol altında olan hastalara kıyasla kontrolsüz hipertansiyonu olan bireylerde serum sistatin C düzeyleri daha yüksekti. (0,89±0,19 mg/L ve 0,98±0,23 mg/L, p=0,001). Ancak, serum kreatinin düzeyleri gruplar arasında benzerlik arz etmekteydi (0,70±0,18 mg/dl ve 0,72±0,20 mg/dl, p=0,89). Serum sistatin C düzeyler eşlik eden diğer değişkenlerden bağımsız olarak hipertansiyonun kontrol altında olmaması ihtimalini arttırmaktaydı (OR: 1,48, 95%CI [1,09-5,64], p=0,03).
Sonuç: Kan basıncı kontrolü zayıf ve serum kreatinin düzeyi normal bireylerde, serum sistatin C ölçümü kullanılarak sessiz renal disfonksiyon saptanabilir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, kreatinin, sistatin C.
Corresponding Author: Mehmet Onur Omaygenç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology