ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Antithrombotic treatment patterns and stroke prevention in patients with atrial fibrillation in TURKEY: inferences from GARFIELD-AF registry [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-78178 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.78178  

Antithrombotic treatment patterns and stroke prevention in patients with atrial fibrillation in TURKEY: inferences from GARFIELD-AF registry

Begüm Sayın1, Sercan Okutucu1, Mehmet Birhan Yılmaz2, Kurtuluş Özdemir3, Ali Aydınlar4, Durmuş Yıldıray Şahin5, Armağan Altun6, Sadık Açıkel7, Ertuğrul Okuyan8, Murat Sucu9, Zeki Öngen10, Murat Kazim Ersanlı11, Özcan Yılmaz12, Mesut Demir13, Hasan Pekdemir14, Ramazan Topsakal15, Mehmet Levent Şahiner16, Dursun Aras17, Ali Oto1
1Memorial Ankara Hospital, Cardiology
2Cumhuriyet University Faculty Of Medicine, Cardiology Department
3Konya Necmettin Erbakan University Meram Faculty Of Medicine, Cardiology Department
4Uludag University Faculty Of Medicine, Cardiology Department
5Adana Numune Training And Research Hospital
6Baskent University Istanbul Health Practice And Research Center Hospital
7Ankara Dıskapı Yıldırım Beyazıt Education And Research Hospital
8T. C. S. B. Bagcılar Training And Research Hospital
9Gaziantep University Faculty Of Medicine Department Of Cardiology
10Istanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine Department Of Cardiology
11Istanbul University Cardiology Institute,Haseki
12Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine Department Of Cardiology
13Çukurova University Faculty Of Medicine Department Of Cardiology
14Inonu University Faculty Of Medicine Turgut Özal Medical Center Cardiology
15Erciyes University Faculty Of Medicine Department Of Cardiology
16Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology
17Turkiye Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital

The corner stone of atrial fibrillation therapy includes the prevention of stroke with less adverse effects. The Global Anticoagulant Registry in the FIELD–Atrial Fibrillation (GARFIELD-AF) study provided data to compare treatment strategies in Turkey with other populations and every-day practice of stroke prevention management with complications.Methods: GARFIELD-AF is a large-scale registry that enrolled 52,014 patients in five sequential cohorts at >1,000 centers in 35 countries.This study initiated to track the evolution of global anticoagulation practice, and to study the impact of NOAC therapy in AF. 756 patients from 17 enrolling sites in Turkey were in cohort 4 and 5.Treatment strategies at diagnosis initiated by CHA2DS2-VASc score, baseline characteristics of patients, treatment according to stroke and bleeding risk profiles, INR values were analyzed in cohorts.Also event rates during the first year follow up were evaluated.Results: AF patients in Turkey were mostly seen in young women.Stroke risk according to the CHADS2 score and CHA2DS2-VASc score compared with world data. The mean of risk score values including HAS-BLED score were lower in Turkey than world data.The percentage of patients receiving FXa inhibitor with or without an antiplatelet usage was more than the other drug groups. All-cause mortality was higher in Turkey. Different form world data when HAS-BLED score was above 3, the therapy was mostly changed to antiplatelet drugs in Turkey.Conclusion: The data of GARFIELD-AF provide data from Turkey about therapeutic strategies, best practices also deficiencies in available treatment options, patient care and clinical outcomes of patients with AF.

Keywords: atrial fibrillation, anticoagulation, stroke


Türkiye’de atriyal fibrilasyonlu hastalarda inme önlenmesi ve antitrombotik tedavi modelleri: GARFIELD-AF kayıtlarından çıkarımlar

Begüm Sayın1, Sercan Okutucu1, Mehmet Birhan Yılmaz2, Kurtuluş Özdemir3, Ali Aydınlar4, Durmuş Yıldıray Şahin5, Armağan Altun6, Sadık Açıkel7, Ertuğrul Okuyan8, Murat Sucu9, Zeki Öngen10, Murat Kazim Ersanlı11, Özcan Yılmaz12, Mesut Demir13, Hasan Pekdemir14, Ramazan Topsakal15, Mehmet Levent Şahiner16, Dursun Aras17, Ali Oto1
1Memorial Ankara Hastanesi, Kardiyoloji
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,kardiyoloji Anabilim Dalı
3Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
4Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
5Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
6Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanesi
7Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
8T. C. S. B.bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
9Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
10İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
11İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki
12Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
13Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
14İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji
15Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
16Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabillim Dalı
17Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Atriyal fibrilasyon (AF) hastalarında inmeyi önlemek ve bunu en az yan etki ile sağlamak tedavinin temel taşını oluşturur. Bu çalışmada GARFIELD-AF (Global antikoagülan kayıt çalışması –Atriyal fibrilasyon) çalışmasındaki veriler kullanılarak Türkiye’de uygulanan tedavi stratejileri ve inme önlemede günlük uygulamalar ile bunlara bağlı komplikasyonlar dünya verileri ile karşılaştırılmıştır. Metod: GARFIELD-AF küresel antikoagülasyonun klinik uygulamasının gelişimini izleme ve yeni antikoagülan tedavilerin etkilerini saptamak amaçlı 35 ülkede, 1000’den fazla merkezde, beş ardışık kohort takibinde 52.014 hasta kaydedilmiştir.Türkiye’den 17 merkezden 756 hasta Cohort 4 ve 5’te yer almıştır. Risk skorlamasında sıklıkla kullanılan CHA2DS2-VASc skorlama sistemi, hastaların bazal karakter özellikleri,kanama ve inme risk profillerine göre başlanan tedaviler, kanama sıklığı, INR değerleri dahil olunan kohort içerisinde kaydedilen verilere göre incelenmiştir. Bir yıllık takipte olay sıklığı da kayıt edilmiştir.Bulgular: Türkiye verilerine göre AF hastaları daha sıklıkla genç kadın popülasyonunda görülmektedir.İnme riski CHADS2 veya CHA2DS2-VASc skorlama riskine göre hesaplanarak dünya verileri ile karşılaştırılmıştır.Ortalama risk skorları HAS-BLED skorları dahil Türkiye’de dünya verilerine göre daha düşüktür.Faktör Xa inhibitörlerini antiplatelet(AP) veya antiplatelet olmadan kullanan hastaların yüzdesi diğer ilaç gruplarını kullananlara göre daha fazla bulunmuştur. Tüm nedenlerden ölümler Türkiye grubunda daha fazla saptanmıştır.Türkiye grubunda dünyadaki verilere göre diğer bir farklılık ise HAS-BLED skoru 3’ün üzerinde olan hastalarda tedavinin daha sıklıkla AP ajanlara değiştirilmesidir.Sonuç: GARFIELD-AF çalışması valvüler olmayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda Türkiye’deki tedavi stratejileri, hasta bakımı ve bir yıllık takipte klinik son noktalar hakkında bilgi sağlamaktadır. Ayrıca bu çalışma belirli hasta popülasyonları için risk skorlarına göre mevcut tedavi seçeneklerinde en iyi uygulamaları tanımlama ve tedavideki eksikliklikleri belirlemeye olanak sağlar.

Anahtar Kelimeler: atriyal fibrilasyon, antikoagülasyon, inme
Corresponding Author: Begüm Sayın, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology