ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Gender disparities in heart failure with mid-range and preserved ejection fraction: results from APOLLON study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-71954 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.71954  

Gender disparities in heart failure with mid-range and preserved ejection fraction: results from APOLLON study

Bülent Özlek1, Eda Özlek1, Serkan Kahraman2, Mehmet Tekinalp3, Hicaz Zencirkiran Agus2, Oğuzhan Çelik1, Cem Çil1, Volkan Doğan1, Özcan Başaran1, Bedri Caner Kaya4, Ibrahim Rencüzoğulları5, Altuğ Ösken6, Lütfü Bekar7, Ozan Cakir8, Yunus Çelik9, Kadir Uğur Mert10, Kadriye Memiç Sancar2, Samet Sevinç2, Gurbet Özge Mert11, Murat Biteker1
1Department Of Cardiology, Mugla Sitki Kocman University Training And Research Hospital, Mugla, Turkey
2Department Of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Cardiology, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
4Department Of Cardiology, Mehmet Akif Inan Training And Research Hospital, Sanlıurfa, Turkey
5Department Of Cardiology, Kafkas University Medical Faculty, Kars, Turkey
6Department Of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
7Department Of Cardiology, Hitit University Erol Olcok Training And Research Hospital, Corum, Turkey
8Department Of Cardiology, Bulent Ecevit Universiy Medical Faculty, Zonguldak, Turkey
9Department Of Cardiology, Kirikkale Yuksek Ihtisas Hospital, Kirikkale, Turkey
10Department Of Cardiology, Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Medicine, Eskisehir, Turkey
11Department Of Cardiology, Yunus Emre State Hospital, Eskisehir, Turkey

Objective: To examine gender-based differences in epidemiology, clinical characteristics, and management of consecutive patients with heart failure with mid-range ejection fraction (HFmrEF) and heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF).
Methods: The APOLLON trial (A comPrehensive, ObservationaL registry of heart faiLure with mid-range and preserved ejection fractiON) is a multicenter, cross-sectional and observational study. Consecutive patients admitted to the cardiology clinics who had HFmrEF or HFpEF were included (NCT03026114). Herein, we performed a post-hoc analysis of data from the APOLLON trial.
Results: The study population included 1065 (mean age of 67.1±10.6 years, 54% women) patients from 11 sites in Turkey. Compared to men, women were older (68 years vs 67 years, p<0.001), had higher body mass index (29 kg/m2 vs 27 kg/m2, p<0.001) and had higher heart rate (80 b.p.m. vs 77.5 b.p.m., p<0.001). Women were more likely to have HFpEF (82% vs 70.9%, p<0.001) and they are differed from men having a higher prevalence of hypertension (78.7% vs 73.2%, p=0.035) and atrial fibrillation (40.7% vs 29.9%, p<0.001), but lower prevalence of coronary artery disease (29.5% vs 54.9%, p<0.001). Women had higher N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (691 pg/ml vs 541 pg/ml, p=0.004), lower hemoglobin (12.7 g/dl vs 13.8 g/dl, p<0.001) and serum ferritin (51 ng/ml vs 64 ng/ml, p=0.001) levels, had worse diastolic function (E/e' = 10 vs 9, p<0.001). The main cause of heart failure (HF) was atrial fibrillation in women, however the most common cause of HF was ischemic heart disease in men.
Conclusions: Clinical characteristics, laboratory findings and etiological factors are significantly different in women and men in patients with HFmrEF and HFpEF. This study offers a broad perspective for increased awareness about this patient profile in Turkey.

Keywords: Clinical features, differences, gender, heart failure with mid-range ejection fraction, heart failure with preserved ejection fraction.


Sınırda ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastalarda cinsiyete bağlı farklılıklar: APOLLON çalışmasının sonuçları

Bülent Özlek1, Eda Özlek1, Serkan Kahraman2, Mehmet Tekinalp3, Hicaz Zencirkiran Agus2, Oğuzhan Çelik1, Cem Çil1, Volkan Doğan1, Özcan Başaran1, Bedri Caner Kaya4, Ibrahim Rencüzoğulları5, Altuğ Ösken6, Lütfü Bekar7, Ozan Cakir8, Yunus Çelik9, Kadir Uğur Mert10, Kadriye Memiç Sancar2, Samet Sevinç2, Gurbet Özge Mert11, Murat Biteker1
1Mugla Sitki Kocman Universitesi Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi, Mugla
2Mehmet Akif Ersoy Gogus Ve Kalp Damar Cerrahisi Egitim Ve Arastırma Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi, Istanbul
3Necip Fazil Sehir Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi, Kahramanmaras
4Mehmet Akif Inan Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi, Sanliurfa
5Kafkas Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dali, Kars
6Dr. Siyami Ersek Gogus Ve Kalp Damar Cerrahisi Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi, Istanbul
7Hitit Universitesi Erol Olcok Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi, Corum
8Bulent Ecevit Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
9Kirikkale Yuksek Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kirikkale
10Eskisehir Osmangazi Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskisehir
11Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Klinigi, Eskisehir

Amaç: Sınırda ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (SEF-KY) ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (KEF-KY) olan ardışık hastalarda, klinik özellikler ve tedavi yönetimlerindeki cinsiyet ile ilişkili farklılıkları ortaya koymak.
Yöntemler: APOLLON (A comPrehensive, ObservationaL registry of heart faiLure with mid-range and preserved ejection fractiON) çalışması çok merkezli, kesitsel ve gözlemsel bir çalışmadır. Kardiyoloji polikliniklerine başvuran, SEF-KY ya da KEF-KY tanısı alan ardışık tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir (NCT03026114). Bu çalışmada APOLLON araştırmasından elde edilen verilerin cinsiyet ile ilişkili post-hoc analizini gerçekleştirdik.
Bulgular: Türkiye’nin 11 farklı şehrinden toplam 1065 hasta (ortalama yaş 67.1±10.6 yıl, %54 kadın) çalışmaya dahil edildi. Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınlar daha yaşlıydı (68 yıl ve 67 yıl, p<0.001); kadınlarda KEF-KY (%82 ve %70.9, p<0.001), hipertansiyon (%78.7 ve %73.2, p=0.035), atrial fibrilasyon (%40.7 ve %29.9, p<0.001) prevalansı daha yüksekti; koroner arter hastalığı (%29.5 ve %54.9, p<0.001) prevalansı daha düşüktü; kadınlarda vücut kitle indeksi (29 kg/m2 ve 27 kg/m2, p<0.001), kalp hızı (80/dk ve 77.5/dk, p<0.001) ve N-terminal pro-B-tip natriüretik peptid düzeyleri (691 pg/ml ve 541 pg/ml, p=0.004) daha yüksekti; hemoglobin (12.7 g/dl ve 13.8 g/dl, p<0.001) ve ferritin (51 ng/ml ve 64 ng/ml, p=0.001) düzeyleri daha düşüktü; kadınlarda diyastolik fonksiyonlar daha kötüydü (E/e' = 10 ve 9, p<0.001). Kadınlarda kalp yetersizliğinin ana nedeni atrial fibrilasyon iken erkeklerde en yaygın neden iskemik kalp hastalığı idi.
Sonuçlar: SEF-KY ve KEF-KY hastalarında, kadın ve erkeklerde klinik özellikler, laboratuvar bulguları ve etiyolojik faktörler anlamlı olarak farklıdır. Bu çalışma Türkiye’de bu hasta profili hakkında farkındalığı arttırmak için geniş bir bakış açısı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, farklılıklar, klinik özellikler, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği, sınırda ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği.
Corresponding Author: Bülent Özlek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology