ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Non alcoholic steatohepatitis is associated with subclinical impairment in left ventricular function measured by speckle tracking echocardiography [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(2): 137-142 | DOI: 10.5152/akd.2014.5212  

Non alcoholic steatohepatitis is associated with subclinical impairment in left ventricular function measured by speckle tracking echocardiography

Ahmet Oğuz Baktır1, Bahadır Şarlı1, R. Emre Altekin2, Ahmet Karaman3, Hüseyin Arınç1, Hayrettin Sağlam1, Yasemin Doğan1, Abdulsamet Erden4, Hatice Karaman5
1Department of Cardiology, Kayseri Education and Research Hospital; Kayseri-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Akdeniz University; Antalya-Turkey
3Department of Gastroenterology, Kayseri Education and Research Hospital; Kayseri-Turkey
4Department of Internal Medicine, Kayseri Education and Research Hospital; Kayseri-Turkey
5Department of Pathology, Kayseri Education and Research Hospital; Kayseri-Turkey

Objective: Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is a part of histological spectrum of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Higher incidence of cardiovascular mortality has been reported in studies including patients with NAFLD. Impaired myocardial function can be detected by a novel echocardiographic method called speckle tracking echocardiography (STE) when conventional methods were normal.
 
Methods: Twenty-eight biopsy-proven NASH patients (mean age 41.6±9.8, 16 male) without hypertension and diabetes mellitus were included in study. All patients underwent transthoracic echocardiography. Offline analyses of images was performed and strain (S), strain rate (SR) parameters compared between NASH patients and controls. Statistical analysis were done by independent samples t test between groups and a multiple linear regression model was used to identify the statistical significance of relationships between selected variables.
 
Results: RSR-S values were similar but RS, RSR-E, RSR-E/A values were significantly lower and RSR-A was higher in the NASH patients. There were no significant differences in CS, CSR-S, CSR-E, CSR-A and CSR-E/A values among the two groups. The most impressive results were obtained from longitudinal strain and strain rate parameters. LS, LSR-S, LSR-E, LSR-A, values were significantly lower in NASH group when compared with healty controls. Linear regression analysis showed that RS and LS was not associated with diastolic blood pressure, total cholesterol and LDL cholesterol.
 
Conclusion: The LV longitudinal and radial systolic functions may be deteriorated in patients with NASH even in the absence of apparent decrease in the LV ejection fraction. STE may be useful in detecting preclinical LV impairment in patients with NASH. 
 

Keywords: nonalcoholic steatohepatitis, speckle tracking echocardiography, subclinical myocardial dysfunction, nonalcoholic fatty liver disease


Alkole bağlı olmayan steatohepatitte subklinik sol ventrikül strain azalması,

Ahmet Oğuz Baktır1, Bahadır Şarlı1, R. Emre Altekin2, Ahmet Karaman3, Hüseyin Arınç1, Hayrettin Sağlam1, Yasemin Doğan1, Abdulsamet Erden4, Hatice Karaman5
1Department of Cardiology, Kayseri Education and Research Hospital; Kayseri-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Akdeniz University; Antalya-Turkey
3Department of Gastroenterology, Kayseri Education and Research Hospital; Kayseri-Turkey
4Department of Internal Medicine, Kayseri Education and Research Hospital; Kayseri-Turkey
5Department of Pathology, Kayseri Education and Research Hospital; Kayseri-Turkey

Amaç: Alkole bağlı olmayan steatohepatit, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının histolojik yelpazesinin bir parçasıdır. Çalışmalarda, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığında kalp damar hastalığına bağlı ölüm oranlarında artış bildirilmektedir. Yeni bir ekokardiyografik yöntem olan "Speckle tracking echocardiography" (STE) ile alkole bağlı olmayan steatohepatitli hastalarda klasik ekokardiyografi ile saptanamayan, olası azalmış sol ventrikül işlevini tespit etmeyi amaçladık.
 
Yöntem: Daha önce biyopsi yapılarak tanısı konulmuş 28 hasta (ortalama yaş, 41,6±9,8, 16 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hipertansiyon ve diyabeti olan hastalar dışlandı. Ekokardiyografik değerlendirmede M-mod, iki boyut ve Doppler ölçümleri yapıldı. Alınan kayıtların çevrimdışı analizi ile elde edilen "strain" (S) ve "strain rate" (SR) verileri yaş ve cinsiyeti eşleştirilmiş sağlıklı bireylerden elde edilen verilerle karşılaştırıldı.
 
Bulgular: RSR-S değerleri iki grup arasında benzer bulunmasına rağmen, hasta grubunda RS,  RSR-E ve RSR-E/A anlamlı olarak düşük, RSR-A ise yüksek saptandı. CS, CSR-S, CSR-E, CSR-A ve CSR-E/A değerleri karşılaştırıldığında sağlıklı bireylerle hastalık grubu arasında fark saptanmadı. LS, LSR-S, LSR-E, LSR-A, değerleri ise alkole bağlı olmayan steatohepatitli hastalarda belirgin olarak düşük saptandı.
 
Sonuç: Alkole bağlı olmayan steatohepatitli hastalarda, sol ventrikül kasılma gücünde azalmanın  klasik ekokardiyografik yöntemlerle belirlenemediği durumlarda STE yöntemi ile boylamsal ve enine kasılma gücündeki azalma tespit edilebilmektedir. Bu nedenle klasik ekokardiyografik incelemenin yanında STE ile klinik olarak belirgin olmayan kalp kasılmasında meydana gelen azalma hastalığın erken dönemlerinde tespit edilebilir.


Anahtar Kelimeler: alkole bağlı olmayan steatohepatit, speckle tracking ekokardiyografi, kalp kasılma gücünde azalma, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı.


Ahmet Oğuz Baktır, Bahadır Şarlı, R. Emre Altekin, Ahmet Karaman, Hüseyin Arınç, Hayrettin Sağlam, Yasemin Doğan, Abdulsamet Erden, Hatice Karaman. Non alcoholic steatohepatitis is associated with subclinical impairment in left ventricular function measured by speckle tracking echocardiography. Anatol J Cardiol. 2015; 15(2): 137-142


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology