ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 22 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Midline One-Stage Complete Unifocalization Early Outcomes From a Single Center [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-58235 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.58235  

Midline One-Stage Complete Unifocalization Early Outcomes From a Single Center

Oktay Korun1, Okan Yurdakök1, Mehmet Dedemoğlu2, İlker Kemal Yücel3, Ahmet Çelebi3, Şefika Türkan Kudsioğlu4, Ahmet Sasmazel1, Numan Ali Aydemir1
1Pediatric Cardiac Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Pediatric Cardiac Surgery, Mersin City Hospital, Mersin, Turkey
3Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Anesthesiology and Reanimation, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Background: This study aims to present our experience with single-stage complete unifocalization and intraoperative flow study for the repair of ventricular septal defect, pulmonary atresia and major aortopulmonary collateral arteries.
Methods: This study was conducted through retrospective chart review of all the patients who underwent complete single-stage midline unifocalization in a single tertiary-care institution.
Results: There were 22 patients who underwent mid-line single-stage unifocalization and the median age was 11 months (IQR: 5-21 months). The number of collateral arteries unifocalized was between one and three (median two). In-hospital mortality was 5%. Follow-up was complete; and the median follow-up regarding survival was 20 (IQR: 10-28) months. There were three late deaths and the estimated survival rate was 80% at 10 months and on. Out of 22 patients, ventricular septal defect was closed in the first surgery in three patients (14%) and the second surgery in four patients (19%). Totally seven patients underwent surgical total repair (32%). Additionally, one out of four patients whose ventricular septal defects were closed with a fenestrated patch is under follow-up with a small ventricular septal defect while two are waiting for ventricular septal defect closure. Therefore, totally eight patients (36%) have reached total correction.
Conclusion: Single-stage unifocalization is a feasible treatment option in ventricular septal defect, pulmonary atresia and major aortopulmonary collateral arteries. This cohort had unfavorable results regarding the rate of complete repair. The pitfalls encountered were related to problems with, meticulous surgical technique, complete unifocalization, and correct implementation of the flow study.

Keywords: Pulmonary atresia, Major aortopulmonary collaterals unifocalization, Pulmonary flow study


Orta Hattan Tek Aşamalı Komplet Unifokalizasyon Tek Merkez Erken Dönem Sonuçları

Oktay Korun1, Okan Yurdakök1, Mehmet Dedemoğlu2, İlker Kemal Yücel3, Ahmet Çelebi3, Şefika Türkan Kudsioğlu4, Ahmet Sasmazel1, Numan Ali Aydemir1
1Dr. Siyami Ersek GKDC EAH, Çocuk Kalp Cerrahisi, İstanbul
2Mersin Şehir Hastanesi, Çocuk Kalp Cerrahisi, Mersin
3Dr. Siyami Ersek GKDC EAH, Çocuk Kardiyolojisi, İstanbul
4Dr. Siyami Ersek GKDC EAH, Anestezioloji ve Reanimasyon, İstanbul

Bu çalışmada ventriküler septal defekt, pulmoner atrezi ve majör aortopulmoner kollateral arterlerin onarımı için tek aşamalı komple unifokalizasyon ve intraoperatif akım çalışması konusundaki deneyimlerimizi incelemeyi amaçladık.
Metodlar: Üçüncü basamak bir merkezde, orta hattan tek aşamalı unifokalizasyon yapılan tüm hastaların verileri retrospektif tarandı.
Bulgular: Orta hattan tek aşamalı unifokalizasyon uygulanan 22 hasta vardı. Ortanca yaş 11 aydı (IQR: 5-21 ay). Unifokalize edilen kollateral arter sayısı bir ila üç arasındaydı (ortanca iki). Hastane mortalitesi % 5 bulundu. Tüm hastalar takip edildi ve sağkalımla ilgili ortanca takip süresi 20 (IQR: 10-28) aydı. Takipte üç geç ölüm gerçekleşti. Tahmini hayatta kalma oranı 10 ay ve üzerinde % 80 bulundu. Ventriküler septal defekt, 22 hastanın birinde (% 14) ilk ameliyatta, dördünde (% 19) ikinci ameliyatta kapatıldı. Toplam yedi hastaya cerrahi total tamir yapıldı (% 32). Ek olarak, ventriküler septal defektleri fenestre yama ile kapatılmış dört hastadan biri küçük bir ventriküler septal defektle takipteyken, ikisi ventriküler septal defekt kapanmasını bekliyor. Bu nedenle toplam sekiz hasta (% 36) total düzeltmeye ulaşabildi.
Sonuç: Tek aşamalı unifokalizasyon; ventriküler septal defekt, pulmoner atrezi ve majör aortopulmoner kollateral arterlerde uygulanabilir bir tedavi seçeneğidir. Bu kohort, total tamir oranı açısından olumsuz sonuçlar elde etti. Karşılaşılan olumsuzluklar titiz cerrahi teknik, tam unifokalizasyon ve akım çalışmasının doğru uygulanmasındaki problemlerle ilgili olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner atrezi, Major aortopulmoner kollateralarterlerin unifokalizasyonu, Pulmoner akım çalışması
Corresponding Author: Oktay Korun, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology