ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Acute effects of ultrafiltration on aortic mechanical properties determined by measurement of pulse wave velocity and pulse propagation time in hemodialysis patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(4): 313-317 | DOI: 10.5152/akd.2014.5373  

Acute effects of ultrafiltration on aortic mechanical properties determined by measurement of pulse wave velocity and pulse propagation time in hemodialysis patients

Banu Şahin Yıldız1, Alparslan Şahin2, Nazire Başkurt Aladağ1, Gülgün Arslan1, Hakan Kaptanoğulları3, İbrahim Akın4, Mustafa Yıldız5
1Department of Internal Medicine, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Educational and Research Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Cardiology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Educational and Research Hospital; İstanbul-Turkey
3Medikare Hemodialysis Center; İstanbul-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Rostock University; Rostock-Germany
5Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Educational and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Objective: The effects of acute hemodialysis session on pulse wave velocity are conflicting. The aim of the current study was to assess the acute effects of ultrafiltration on the aortic mechanical properties using carotid-femoral (aortic) pulse wave velocity and pulse propagation time.
 
Methods: A total of 26 (12 women, 14 men) consecutive patients on maintenance hemodialysis (mean dialysis duration: 40.7±25.6 (4-70) months) and 29 healthy subjects (13 women, 16 men) were included in this study. Baseline blood pressure, carotid-femoral (aortic) pulse wave velocity, and pulse propagation time were measured using a Complior Colson device (Createch Industrie, France) before and immediately after the end of the dialysis session.
 
Results: While systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean blood pressure, pulse pressure, and pulse wave velocity were significantly higher in patients on hemodialysis than in healthy subjects, pulse propagation time was significantly higher in healthy subjects. Although body weight, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean blood pressure, pulse pressure, and pulse wave velocity were significantly decreased, heart rate and pulse propagation time were significantly increased after ultrafiltration. There was a significant positive correlation between pulse wave velocity and age, body height, waist circumference, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean blood pressure, pulse pressure, and heart rate.

 
Conclusion: Although hemodialysis treatment may chronically worsen aortic mechanical properties, ultrafiltration during hemodialysis may significantly improve aortic pulse wave velocity, which is inversely related to aortic distensibility and pulse propagation time.
 

Keywords: ultrafiltration, hemodialysis, aortic mechanical properties, pulse wave velocity, pulse propagation time


Hemodiyaliz hastalarında, ultrafiltrasyonun aortun mekanik özellikleri üzerindeki akut etkilerinin nabız dalga hızı ve nabız ilerleme zamanı ile değerlendirilmesi

Banu Şahin Yıldız1, Alparslan Şahin2, Nazire Başkurt Aladağ1, Gülgün Arslan1, Hakan Kaptanoğulları3, İbrahim Akın4, Mustafa Yıldız5
1Department of Internal Medicine, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Educational and Research Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Cardiology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Educational and Research Hospital; İstanbul-Turkey
3Medikare Hemodialysis Center; İstanbul-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Rostock University; Rostock-Germany
5Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Educational and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Amaç: Hemodiyalizin nabız dalga hızı üzerindeki akut etkileri kafa karıştırıcıdır. Çalışmamızın amacı ultrafiltrasyonun aortun mekanik özellikleri üzerindeki etkilerinin karotis-femoral (aort) nabız dalga hızı ve nabız ilerleme zamanı vasıtası ile değerlendirilmesidir.
 
Yöntemler: Hemodiyaliz tedavisi alan (ortalama diyaliz süresi: 40.7±25.6 (4-70) ay)  26 ardışık hasta (12 bayan, 14 bay) ve 29 sağlıklı olgu (13 bayan, 16 bay) çalışmamıza dahil edildi. Kan basıncı ölçümü ve Comlior Colson cihazı (Createch Industrie, Fransa) ile yapılan karotis-femoral (aort) nabız dalga hızı ve nabız ilerleme zamanı ölçümleri hemodiyaliz seansı öncesi ve sonrasında yapıldı.
 
Bulgular: Sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, ortalama kan basıncı, nabız basıncı ve nabız dalga hızı hemodiyaliz hastalarında, nabız ilerleme zamanı ise sağlıklı olgularda anlamlı olarak daha yüksekti. Ultrafiltrasyon sonrası ise öncesine göre, vücut ağrılığı, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, ortalama kan basıncı ve nabız dalga hızı anlamlı olarak düşmekte, kalp hızı ve nabız ilerleme zamanı ise anlamlı olarak artmaktadır. Nabız dalga hızı ile yaş, boy, bel çevresi, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, ortalama kan basıncı, nabız basıncı ve kalp hızı arasında anlamlı bir pozitif korelasyon saptanmıştır.
 
Sonuç: Her ne kadar hemodiyaliz tedavisi kronik dönemde aortun mekanik özelliklerini kötüleştirebilse de, hemodiyaliz sırasındaki ultrafiltrasyon nabız ilerleme zamanı ve aort distansibilitesi ile ters ilişkili olan aort nabız dalga hızını anlamlı olarak iyileştirebilir.

Anahtar Kelimeler: ultrafiltrasyon, hemodiyaliz, aortun mekanik özellikleri, nabız dalga hızı, nabız ilerleme zamanı


Banu Şahin Yıldız, Alparslan Şahin, Nazire Başkurt Aladağ, Gülgün Arslan, Hakan Kaptanoğulları, İbrahim Akın, Mustafa Yıldız. Acute effects of ultrafiltration on aortic mechanical properties determined by measurement of pulse wave velocity and pulse propagation time in hemodialysis patients. Anatol J Cardiol. 2015; 15(4): 313-317


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology