ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Cardiopulmonary resuscitation in the view of ethics and law [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 374-378

Cardiopulmonary resuscitation in the view of ethics and law

Mehmet Yokuşoğlu1, Mehmet Eryılmaz2, Oben Baysan1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Acil ve İlk Yardim Anabilim Dalları, Ankara, Türkiye

In all medical and surgical interventions, the main principle is to inform the patient of possible complications, side and adverse effects of the intervention and patient’s acceptance with his/her own will. However, it is impossible to obey this ethical norm in attempting cardiopulmonary resuscitation. May a legal problem arise when the goals of health care providers and the patient and family members could not be overlapped? Have expected survey and quality of life influence on resuscitative efforts? In order to discuss legal and cultural norms in our country, which is still under discussion all over the world, we tried to summarize our own opinions about the patient’s autonomy, principle of futility, termination of resuscitation, who should attempt resuscitation and relations with family members during resuscitation under current guidelines and literature.

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, ethics, law, culture


Hukuk ve etik açısından kardiyopulmoner resüssitasyon

Mehmet Yokuşoğlu1, Mehmet Eryılmaz2, Oben Baysan1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Acil ve İlk Yardim Anabilim Dalları, Ankara, Türkiye

Tıp hizmeti sunulurken temel prensip hastanın olası komplikasyonlar, ters ve yan etkiler konusunda bilgilendirilmesi ve hastanın tıbbi girişimi kendi rızası ile kabul etmesidir. Ancak kardiyopulmoner resüssitasyonda bu etik normlara uymak mümkün değildir. Sağlık çalışanlarıyla hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin, hedeflerinin örtüşmediği durumlarda hukuki problem çıkabilir mi? Beklenen yaşam süresi ve kalitesi resüsitatif çabayı etkilemeli midir? Halen tüm dünyada tartışılmakta olan hukuki ve kültürel normların ülkemizde de tartışılmaya açılması amacıyla resüssitasyon işleminde hastanın otonomi hakkı, yararsızlık prensibi, resüssitasyonu sonlandırma, resüssitasyonu kimlerin yapması gerektiği, resüssitasyon esnasında hasta yakınlarıyla ilişkiler konularında, kendi fikirlerimizi mevcut kılavuzlar ve literatür bilgileri ışığında özetlemeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüssitasyon, etik, hukuk, kültür


Mehmet Yokuşoğlu, Mehmet Eryılmaz, Oben Baysan. Cardiopulmonary resuscitation in the view of ethics and law. Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 374-378

Corresponding Author: Mehmet Yokuşoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology