ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 5
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Ross operation early and mid-term results in children and young adults [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-45751 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.45751  

Ross operation early and mid-term results in children and young adults

Oktay Korun1, Arif Selcuk1, Okan Yurdakök1, Hüsnü Fırat Altın1, Murat Cicek1, Yiğit Kılıç1, Sefika Turkan Kudsioglu2, Mustafa Orhan Bulut3, Numan Ali Aydemir1, Ahmet Sasmazel1
1Pediatric Cardiac Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Anesthesiology and Reanimation, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The Ross procedure has been cited as the procedure of choice for young patients requiring aortic valve replacement. However, potential for reintervention requirement in both left and right ventricular outflow tracts can be a source of concern. The aim of this study is to describe our experience with this procedure.

METHODS: We performed a retrospective chart review of all the patients who underwent Ross procedure in a single institution. National death registry records were used for late mortality.

RESULTS: Between May 2003 and May 2018, we performed 18 Ross procedures. The median age of the cohort was 15 (IQR: 12-18) years. The pulmonic conduit was a homograft in 11 patients, Labcor in 5 patients, Contegra in 1 patient and Medtronic Freestyle Valve in 1 patient. There were 3 early deaths. Median follow-up of was 11 (IQR: 3-14) years. We did not observe any late mortality. In the 2 surviving infective endocarditis patients there was no recurrent infective endocarditis. Freedom from reintervention was 80% at 8 years and on. We could not identify any risk factors associated with reintervention. However, freedom from autograft dilatation at 10 years was 45%.

CONCLUSION: Autograft failure is a potential problem in the long-term follow-up of Ross patients. The freedom from reintervention was satisfactory and the type of pulmonic conduit did not affect the mid-term outcomes. In infective endocarditis patients, Ross procedure has a low recurrence rate, but it might have an increased risk of mortality.

Keywords: Congenital, Ross-Konno, Left ventricular outflow tract obstruction, Autograft, Aortic valve stenosis


Çocuklarda ve genç yetişkinlerde Ross ameliyatı erken – orta dönem sonuçları

Oktay Korun1, Arif Selcuk1, Okan Yurdakök1, Hüsnü Fırat Altın1, Murat Cicek1, Yiğit Kılıç1, Sefika Turkan Kudsioglu2, Mustafa Orhan Bulut3, Numan Ali Aydemir1, Ahmet Sasmazel1
1Dr. Siyami Ersek GKDC EAH, Çocuk Kalp Cerrahisi, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek GKDC EAH, Anestezioloji ve Reanimasyon, İstanbul
3Dr. Siyami Ersek GKDC EAH, Çocuk Kardiyolojisi, İstanbul

AMAÇ: Ross prosedürünü, aort kapak replasmanı gerektiren genç hastalar için tercih edilen prosedür olarak sunan yayınlar mevcuttur. Bununla birlikte, hem sol, hem de sağ ventrikül çıkım yollarında tekrar müdahale gereksinimi potansiyeli, endişe kaynağı olabilir. Bu çalışmanın amacı, bu prosedürle ilgili tecrübemizi tanımlamaktır.

YÖNTEM: Tek bir kurumda Ross prosedürü uygulanan tüm hastaların dosyaları retrospektif incelendi. Geç mortalite için Ölüm Bildirim Sistemi kayıtları kullanıldı.

BULGULAR: Mayıs 2003 ile Mayıs 2018 arasında 18 hastaya Ross ameliyatı yapıldı. Kohortun ortanca yaşı 15 (IQR: 12-18) yıldı. Pulmonik conduit olarak 11 hastada homograft, 5 hastada Labcor, 1 hastada Contegra ve 1 hastada Medtronic Freestyle Valve kullanıldı. Hastane mortalitesi 3 hastada görüldü. Ortanca takip süresi 11 (IQR: 3-14) yıldı. Geç mortalite gözlenmedi. Hayatta kalan 2 infektif endokardit hastasında tekrarlayan infektif endokardit yoktu. Yeniden girişim yapılmama oranı 8 yılda %80’di. Yeniden girişim ile ilişkili risk faktörü saptanmadı. Bununla birlikte, otogreft dilatasyonu yaşama oranı 10 yılda % 45'di.

SONUÇ: Otograft yetmezliği Ross hastalarının uzun surely takibinde potansiyel bir problemdir. Sunulan kohortun yeniden girişim yapılmama oranı tatminkardı ve pulmonik konduit tipi sonuçları etkilemedi. İnfektif endokardit hastalarında, Ross prosedürü düşük nüks oranına sahip olmakla birlikte mortalite riski yüksek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital, Ross-Konno, Sol ventrikül çıkım yolu darlığı, Otogreft, Aort kapak stenozu
Corresponding Author: Oktay Korun, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology