ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Surgical and transcatheter management alternatives in refractory pulmonary hypertension: Potts shunt [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 843-847 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6447  

Surgical and transcatheter management alternatives in refractory pulmonary hypertension: Potts shunt

Serdar Kula1, Vildan Atasayan1
Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey

Despite advances in the medical treatment of children with pulmonary arterial hypertension that have resulted in improved health quality and life expectancy, the progression of the disease is still the main problem for some patients. Because of this undesirable condition, the search for new treatment strategies continues for pediatric cardiologists. At this point, the Eisenmenger physiology is the main target because of the long-life expectancy and more stable hemodynamics of patients with Eisenmenger syndrome. Therefore, some invasive procedures may be used for conversion to Eisenmenger physiology with the aim of decompressing the right ventricle.

Keywords: pulmonary hypertension, Potts shunt, atrial septostomy


Dirençli pulmoner hipertansiyonda cerrahi ve transkateter yaklaşım alternatifleri: Potts Şanti

Serdar Kula1, Vildan Atasayan1
Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey

Pulmoner arteriyel hipertansiyonu olan çocuklarda, yaşam kalitesini ve yaşam süresini artıran medikal yaklaşımdaki ilerlemelere karşın, hastalığın ilerlemesi hala bazıları için önemli bir sorun olmaktadır. Bu arzulanmayan durum nedeniyle pediatrik kardiyologlar için tedaviye yönelik yeni arayışlar devam etmektedir. Bu noktada, Eisenmenger sendromlu hastaların uzun yaşam beklentisi ve daha dengeli bir hemodinamileri olması nedeniyle, Eisenmenger fizyolojisi ana hedef olmaktadır. Sonuç olarak, sağ ventrikülün rahatlatılması amacıyla hastaların Eisenmenger fizyolojisine dönüşümü için bazı girişimsel işlemler uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: pulmoner hipertansiyon, Potts şantı, atriyal septostomi


Serdar Kula, Vildan Atasayan. Surgical and transcatheter management alternatives in refractory pulmonary hypertension: Potts shunt. Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 843-847


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology