ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 5
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Management of cardiac device infections according to current data [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(1): 76-81 | DOI: 10.5152/akd.2013.4843  

Management of cardiac device infections according to current data

Habibe Kafes1, Yeşim Güray2, Esra Gücük İpek3
1Clinic of Cardiology, Yüksek İhtisas Hospital, Ankara-Turkey
2Clinic of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara-Turkey
3Clinic of Cardiology, Polatlı Hospital, Ankara-Turkey

The use of implantable devices in management of cardiac diseases is increasing as a result of improvements in technology of permanent pacemaker and implantable cardioverter defibrillators. Device related infections are also rising accordingly and have become an important clinical problem. Accurate diagnosis and optimal management of these infections is challenging, necessitating complete removal of the device and prolonged antibiotic therapy. In this regard, a multidisciplinary approach is required with the essential support of microbiology and imaging modalities. This paper highlights the current literature on the pathogenesis, risk factors, diagnosis and management of device related infections

Keywords: Cardiac device infections, device related endocarditis, implantable cardioverter defibrillator, permanent pacemaker


Güncel veriler ışığında kardiyak cihaz enfeksiyonlarına yaklaşım

Habibe Kafes1, Yeşim Güray2, Esra Gücük İpek3
1Clinic of Cardiology, Yüksek İhtisas Hospital, Ankara-Turkey
2Clinic of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara-Turkey
3Clinic of Cardiology, Polatlı Hospital, Ankara-Turkey

Kalıcı kalp pili ve takılabilir kardioverter defibrilatör teknolojisindeki gelişmeler sayesinde kardiyak hastalıkların tedavisinde yerleştirilebilir cihaz kullanımı artmaktadır. Cihaz ile ilişkili enfeksiyonlar da buna paralel olarak artış göstermekte ve önemli bir klinik problem olmaya devam etmektedir. Cihaz ile ilişkili enfeksiyonların doğru tanı ve optimal tedavi alması kolay olmamaktadır. Tedavi, cihazın tamamen çıkarılması ile uzamış antibiyoterapi sürecini kapsamaktadır ve mikrobiyoloji ile görüntüleme tekniklerinin desteğini içeren multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu yazı, cihaz ile ilişkili enfeksiyon patogenezinin, altta yatan risk faktörlerinin, tanı ve tedavide öne çıkan güncel gelişmelerin altını çizmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cihaz ile ilişkili enfektif endokardit, kalıcı kalp pili, kardiyak cihaz enfeksiyonları, takılabilir kardioverter defibrilatör


Habibe Kafes, Yeşim Güray, Esra Gücük İpek. Management of cardiac device infections according to current data. Anatol J Cardiol. 2014; 14(1): 76-81


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology