ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Genetic variants associated with atrial fibrillation and long term recurrence after catheter ablation for atrial fibrillation in Turkish patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-44082 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.44082  

Genetic variants associated with atrial fibrillation and long term recurrence after catheter ablation for atrial fibrillation in Turkish patients

Taner Ulus1, Muhammet Dural1, Pelin Mese1, Furkan Yetmiş1, Kadir Ugur Mert1, Bülent Görenek1, Oğuz Çilingir2, Ebru Erzurumluoglu Gokalp2, Serap Arslan2, Sevilhan Artan2, Özlem Aykaç3, Ertugrul Çolak4, Hikmet Yorgun5, Ugur Canpolat5, Kudret Aytemir5
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
2Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
3Department of Neurology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
4Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara

Objective: Genome-wide association studies have revealed that single nucleotide polymorphisms (SNPs) are associated with atrial fibrillation (AF) and can predict AF recurrence after catheter ablation in different societies. However, there is no data on this subject in Turkish society. We aimed to investigate whether eleven single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the PITX2, ZFHX3, EPHX2, CAV1, TBX5, TGF-1 and SCN10A genes were related with AF and whether these SNPs predicted long-term atrial tachyarrhythmia (ATa) recurrence after pulmonary vein isolation (PVI) for AF in Turkish patients.
Methods: A total of 245 consecutive patients with non-valvular AF (44.9% male, mean age: 60.2 ± 13.2 years, 65.3% paroxysmal AF) and 50 age- and sex-matched controls were included. Clinical features and genetic variants were compared between the groups. Among these, 128 patients who underwent PVI with the second-generation cryoballoon were further examined for long term recurrence after the procedure.
Results: Four SNPs in the PITX2 gene were significantly associated with AF (rs10033464_T: OR 3.29, 95%CI: 1.38-7.82, p=0.007; rs6838973_T: OR 3.06, 95% CI 1.36-6.87, p=0.007; rs3853445_C: OR 2.84, 95%CI: 1.27-6.36, p=0.011; rs17570669_T: OR 4.03, 95% CI: 1.71-9.51, p=0.001). Among those patients who underwent PVI, one locus in the CAV1 gene (rs3807989_G: OR 4.50, 95% CI 1.04-19.31, p=0.043) and early recurrence (OR: 8.06, 95% CI: 2.12-30.55, p=0.002) predicted long term recurrence after catheter ablation.
Conclusion: There are significant associations between four SNPs in the PITX2 gene and AF (rs10033464, rs6838973, rs3853445 and rs17570669) in Turkish patients. In addition, one genetic variant in the CAV1 gene (rs3807989) and early recurrence predict long term ATa recurrence after catheter ablation.

Keywords: Atrial fibrillation, single nucleotide polymorphisms, catheter ablation.


Türk hastalarda atriyal fibrilasyon ve atriyal fibrilasyon için kateter ablasyonu sonrası uzun dönem rekürrens ile ilişkili genetik varyantlar

Taner Ulus1, Muhammet Dural1, Pelin Mese1, Furkan Yetmiş1, Kadir Ugur Mert1, Bülent Görenek1, Oğuz Çilingir2, Ebru Erzurumluoglu Gokalp2, Serap Arslan2, Sevilhan Artan2, Özlem Aykaç3, Ertugrul Çolak4, Hikmet Yorgun5, Ugur Canpolat5, Kudret Aytemir5
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Genom çapındaki ilişkilendirme çalışmaları farklı toplumlarda tek nükleotid polimorfizmlerinin (TNP) atriyal fibrilasyon (AF) ile ilişkili olduğunu ve kateter ablasyonu sonrası AF rekürensini belirleyebildiğini ortaya koymuştur. Ancak, Türk toplumunda bu konuda herhangi bir veri bulunmamaktadır. Çalışmada PITX2, ZFHX3, EPHX2, CAV1, TBX5, TGF-1 and SCN10A genlerindeki 11 adet TNP’nin Türk hastalarda AF ile ilişkili olup olmadığını ve bu polimorfizmlerin AF için pulmoner ven izolasyonundan (PVİ) sonra uzun dönem atriyal taşiaritmi (ATa) rekürrensini belirleyip belirlemediğini araştırmayı amaçladık.
Metodlar: Toplam 245 valvüler olmayan AF’li hasta (%44.9 erkek, ortalama yaş: 60.2 ± 13.2, %65.3 paroksismal AF) ve 50 yaş ve cinsiyet uyumlu kontrol çalışmaya alındı. Gruplar arasında klinik özellikler ve genetik varyantlar karşılaştırıldı. Bunlardan ikinci nesil kriyobalon ile PVİ yapılan 128 hasta işlem sonrası uzun dönem rekürrens için daha ileri incelendi.
Bulgular: PITX2 genindeki dört TNP AF ile anlamlı ilişki içinde idi (rs10033464_T: OR 3.29, 95%CI: 1.38-7.82, p=0.007; rs6838973_T: OR 3.06, 95% CI 1.36-6.87, p=0.007; rs3853445_C: OR 2.84, 95%CI: 1.27-6.36, p=0.011; rs17570669_T: OR 4.03, 95% CI: 1.71-9.51, p=0.001). Atriyal fibrilasyon için PVİ yapılan hastalarda CAV1 geninde bir yer (rs3807989_G: OR 4.50, 95% CI 1.04-19.31, p=0.043) ve erken rekürrens varlığı (OR: 8.06, 95% CI: 2.12-30.55, p=0.002) kateter ablasyonu sonrası uzun dönem rekürrens için belirleyiciydi.
Sonuç: Türk hastalarda PITX2 genindeki dört TNP (rs10033464, rs6838973, rs3853445 ve rs17570669) ile AF arasında anlamlı ilişkiler mevcuttur. İlaveten, CAV1 genindeki bir genetik varyant (rs3807989) ve erken rekürrens kateter ablasyonu sonrası uzun dönem ATa rekürrensini belirler.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, tek nükleotid polimorfizmleri, kateter ablasyon.
Corresponding Author: Taner Ulus, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology