ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 1
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Intrinsic cardiac ganglia [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2008; 8(6): 451-454

Intrinsic cardiac ganglia

Ahmet Birand
İstanbul, Türkiye

Heart has been considered as the source and the seat of emotions, passion and love. But from the dawn of XIXth century, scientists have emphasized that the heart, though life depends on its ceaseless activity, is merely a electromechanical pump, pumping oxygenated blood. Nowadays, we all know that heart pumps blood commensurate with the needs of the body and this unending toil, and its regulation depends on the intrinsic properties of the myocardium, Frank-Starling Law and neurohumoral contribution. It has been understood, though not clearly enough, that these time-tensions may cause structural or functional cardiac impairments and arrhythmias are related to the autonomic nervous system. Less well known and less taken in account in daily cardiology practice is the fact that heart has an intrinsic cardiac nervous system, or “heart brain” consisting of complex ganglia, intrinsic cardiac ganglia containing afferent (receiving), local circuit (interneurons) and efferent (transmitting) sympathetic and parasympathetic neurons. This review enlightens structural and functional aspects of intrinsic cardiac ganglia as the very first step in the regulation of cardiac function. This issue is important for targets of pharmacological treatment and techniques of cardiac surgery interventions as repair of septal defects, valvular interventions and congenital corrections. (Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: 451-4)

Keywords: Heart, autonomic nervous system, intrinsic cardiac ganglia


Kalbin içrek gangliyonlanmiş nöral pleksusu

Ahmet Birand
İstanbul, Türkiye

Kalp hislerin, tutkuların, aşkın, kaynağı, makarı olarak değerlendirilegelmiş1; ama, XIX. yüzyılın başından itibaren bilim adamlarının, bunların kaynağının başımızdaki beynin olduğunu açıklamaları ile, zaman içersinde kalbin işlevi, fizyolojik boyutu ile sınırlanmıştır. Günümüzde kalbin, organizmanın gereksinimlerini karşılamaya yeterli kanı pompalamak ile görevlendirilmiş bir organ olduğu, bunu miyokardın (miyokard hücrelerinin) içrek özellikleri, Frank-Starling kanunu ve nörohümoral bir katkı ile sağlandığı hepimizce bilinmektedir. Zaman içine gerilimlerin kalp zararlanmalarına veya işlevsel bozukluklara yol açtığı, aritmilerin otonom sinir sistemi ile ilgisi olduğu, müphem olsa da anlaşılmıştır. Kalbin içrek kardiyak sinir sistemi olduğu, afferent, internöron ve efferent sempatik ve parasempatik nöronları ile karmaşık içsel kardiyak gangliyonlarını içeren kalbin kendisinin bir “beyni’”olduğu, günlük kardiyoloji uygulamalarımızda pek dikkate alınmamaktadır. Bu derleme kardiyak regülasyonunun ilk basamağı olarak içrek kardiyak gangliyonların yapı ve fonksiyonlarını aydınlatmaktadır. Bu konu farmakolojik tedavilerin hedefleri ve cerrahi girişim teknikleri (septal defektlerin tamiri, kapak girişimleri, konjental düzeltmeler) açısından önem taşımaktadır. (Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: 451-4)

Anahtar Kelimeler: Kalp, kardiyak otonom sinir sistemi, içrek kardiyak gangliyonları


Ahmet Birand. Intrinsic cardiac ganglia. Anatol J Cardiol. 2008; 8(6): 451-454

Corresponding Author: Ahmet Birand, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology