ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 6
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
The effect of smoking on mean platelet volume and lipid profile in young male subjects [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2008; 8(6): 422-425

The effect of smoking on mean platelet volume and lipid profile in young male subjects

Erol Arslan1, Tolga Yakar1, İrfan Yavaşoğlu2
1Beytepe Asker Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, Ankara
2Balmumcu Jandarma Bölge Dispanseri, İç Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

Objective: Smoking and cholesterol levels are two significant causes of atherosclerosis. Mean platelet volume (MPV) is an index of platelet activation. Only limited numbers of studies showing the effect of smoking on platelet function are published. Even less studies exists regarding the effect of smoking on platelet function in young healthy population. The current study investigated the effects of smoking on the MPV of the young healthy male population.
Methods: A total of 102 (smoking 56, nonsmoking 46, medium ages: 22.8) healthy young male individuals were included into this crosssectional study. The subjects with hypertension, diabetes, obesity, coroner arterial diseases, lipid metabolism disorders, other chronic diseases were excluded. Subjects’ waist circumference, blood pressure, body mass index (BMI) serum lipid profile and mean platelet volume were recorded. Statistical analyses were performed with student t test and Pearson correlation analysis.
Results: High density lipoprotein(HDL) cholesterol levels were lower in smoking group (44.1±8.7 mg/dl) compared with nonsmoking group (49.7±7.6 mg/dl) (p=0.013). Triglyceride levels were higher in smoking group (98.6±53.0 mg/dl) compared with nonsmoking group (71.5±43.0 mg/dl) (p=0.041). Very low-density lipoprotein (VLDL) cholesterol levels were also found to be higher in smoking group (smoking group: 19.7±10.8 mg/dl; nonsmoking group: 14.2±8.6 mg/dl; p=0.038). However, no significant difference was found for MPV between the groups (smoking: 8.57±0.8 fl; nonsmoking: 8.67±0.8 fl; p=0.66)
Conclusion: The results of the current study revealed higher VLDL-cholesterol and triglyceride levels and lower HDL-cholesterol levels in smoking group and no significant difference was observed for MPV between the smoking and nonsmoking young aged healthy male subjects possibly in the early period of atherosclerosis. (Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: 422-5)

Keywords: Smoking, young male, mean platelet volume, high-density lipoprotein cholesterol


Sigaranın genç erkeklerde ortalama trombosit hacmi ve lipit düzeylerine etkisi

Erol Arslan1, Tolga Yakar1, İrfan Yavaşoğlu2
1Beytepe Asker Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, Ankara
2Balmumcu Jandarma Bölge Dispanseri, İç Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Sigara ve kolesterol düzeyleri aterosklerozun iki önemli bileşenidir. Ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit aktivasyonunun bir göstergesidir. Sigara içiminin trombosit fonksiyonları ve lipitler üzerine etkisi olduğunu gösteren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Sağlıklı genç yaş grubunda daha azdır. Çalışmamızda sağlıklı genç yaşlardaki kişilerde sigaranın ortalama trombosit hacmi ve lipit düzeylerine etkisini araştırdık.
Yöntemler: Enine-kesitli çalışmamıza toplam 102 (sigara içen 56, içmeyen 46, yaş ortalamaları 22.8) sağlıklı genç erkek olgu alındı. Hipertansiyon, diyabet, obezite, koroner arter hastalığı, bilinen lipit metabolizma bozukluğu, kronik seyirli diğer hastalıkları olanlar ve ilaç kullananlar çalışmaya alınmadı. Olguların bel çevresi, kan basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ), kan lipid değerleri ve ortalama trombosit hacimlerine baktık. İstatistiksel inceme için Student’s t testini ve Pearson korelasyon analizini kullandık.
Bulgular: Sigara içen grupta yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)-kolesterol 44.1±8.7 mg/dl, içmeyen grupta 49.7±7.6 mg/dl (p=0.013) idi. Trigliserid(TG) değerleri sigara içenlerde 98.6±53.0 mg/dl, içmeyenlerde 71.5±43.0 mg/dl (p=0.041) idi. Çok düşük-yoğunluklu lipoprotein (VLDL)-kolesterol sigara içenlerde 19.7±10.8 mg/dl, içmeyenlerde 14.2±8.6 mg/dl (p=0.038). Ortalama trombosit hacmi sigara içenlerde 8.57±0.8 fl, içmeyenlerde 8.67±0.8 fl. (p=0.66) olarak saptadık.
Sonuç: Çalışmamızda aterosklerozun erken dönemi olan genç yaşlarda sigara içimi ile HDL-kolesterolün azaldığı, TG değerlerinin arttığını saptarken, OTH’nin değişmediğini gözledik. (Anadolu Kardiyol Derg 2008; 8: 422-5)

Anahtar Kelimeler: Sigara içilmesi, genç erkek, ortalama trombosit hacmi, yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol


Erol Arslan, Tolga Yakar, İrfan Yavaşoğlu. The effect of smoking on mean platelet volume and lipid profile in young male subjects. Anatol J Cardiol. 2008; 8(6): 422-425

Corresponding Author: Erol Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology