ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 23 Issue : 5
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Complete reverse remodeling in acute stress cardiomyopathy. Is preserved tissue contractility under stress related to reverse remodeling [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(1): 73-75 | DOI: 10.5152/akd.2013.4851  

Complete reverse remodeling in acute stress cardiomyopathy. Is preserved tissue contractility under stress related to reverse remodeling

Fatih Yalçın1, Hülya Yalçın1, Nagehan Küçükler1, Theodore P. Abraham2
1Department of Medicine, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD-USA
2Department of Cardiology, Johns Hopkins University School of Medicine, Cardiovascular Imaging Center, Baltimore

Acute stress cardiomyopathy is the unique disease which represents exaggerated and dysfunctional regions of the same cardiac tissue at the same episode. The impressive clinical course which involves the specific region is the stress-mediated exaggerated function of LV base under acutely developed stress induction. After abolishment of stress induction, dysfunctional part of LV which is the midapical myocardium undergoes a complete tissue functional recovery. The evolution of reverse remodeling in acute stress cardiomyopathy has been described using 2 and 3-dimensional echocardiography in the literature. This is the second report regarding reverse LV remodeling in acute stress cardiomyopathy in which we rather evaluate the underlying mechanisms leading complete reverse LV remodeling of dysfunctional myocardium. Therefore, we focus on the existence of preserved and exaggerated regional tissue under stress which possibly represents the predicted myocardial tissue recovery in this acute clinical entity. We also discuss the potential contribution of short-term disease course and lack of prior disease episodes to complete reverse remodeling differently from the heavy burden of chronic diseases leading to permanent tissue jeopardy.

Keywords: Acute stress cardiomyopathy, complete reverse remodeling, regional preserved contractility, short-term disease course


Akut stres kardiyomiyopatisinde yeniden şekillenmenin tam geriye dönüşümü. Stres altında korunmuş doku kontraktilitesi yeniden şekillenmenin geriye dönüşümü ile ilgili midir?

Fatih Yalçın1, Hülya Yalçın1, Nagehan Küçükler1, Theodore P. Abraham2
1Department of Medicine, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD-USA
2Department of Cardiology, Johns Hopkins University School of Medicine, Cardiovascular Imaging Center, Baltimore

Akut stres kardiyomiyopati, koroner arter hastalığı olmayan miyokardiyal dokuda aşırı fonksiyonu artmış ve fonksiyonu azalmış bölgeleri içine alan nadir bir hastalıktır. Etkileyici klinik seyrindeki kendine özgü bölgesel özelliği akut gelişen uyarıcı stres altında sol ventrikül (SV) bazalinin aşırı artmış fonksiyonunu içerir. Stres uyarısının son bulmasından sonra fonksiyon bozukluğuna sahip olan midapikal bölge tam bir fonksiyonel doku iyileşme süreci geçirir. Akut stres kardiyomiyopatide SV yeniden şekillenmesinin geriye dönüş evrimi, 2 ve 3 boyutlu ekokardiyografi kullanılarak literatürde tanımlanmıştır. Akut stres kardiyomiyopatide SV yeniden şekillenmesiyle ilgili bu ikinci raporda daha çok fonksiyon bozukluğu olan SV miyokardiyal dokusunun tam geriye dönüşüne yol açan altta yatan mekanizmaları inceledik. Böylece bu akut klinik antitede miyokardiyal doku iyileşmesinin öngörüsü için faydalı olabilecek stres altında bölgesel miyokardiyumun korunmuş veya aşırı fonksiyon varlığına odaklandık. Yeniden şekillenmenin tam geriye dönüşümüne potansiyel katkı verebilecek kısa süreli hastalık seyri ve kalıcı doku hasarına yol açan kronik hastalıkların ağır tutulumundan farklı olarak önceki hastalık ataklarının olmayışını da tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Akut stres kardiyomiyopati, yeniden şekillenmenin geriye dönüşümü, bölgesel korunmuş kasılma, kısa süreli hastalık seyri


Fatih Yalçın, Hülya Yalçın, Nagehan Küçükler, Theodore P. Abraham. Complete reverse remodeling in acute stress cardiomyopathy. Is preserved tissue contractility under stress related to reverse remodeling. Anatol J Cardiol. 2014; 14(1): 73-75


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology