ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 22 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Assessment of subclinical atherosclerotic cardiovascular disease in patients with ankylosing spondylitis [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-13367 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.13367  

Assessment of subclinical atherosclerotic cardiovascular disease in patients with ankylosing spondylitis

Erdinç Hatipsoylu1, İlker Şengül2, Taciser Kaya3, Altınay Göksel Karatepe3, Seniz Akçay3, Leyla Isayeva4, Giray Bozkaya5, Erhan Tatar6
1Kahramanmaras Afşin State Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir Katip Çelebi University, İzmir Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital of University of Health Sciences, İzmir, Turkey
4Department of Radiology, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital of University of Health Sciences, İzmir, Turkey
5Department of Biochemistry, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital of University of Health Sciences, İzmir, Turkey
6Department of Nephrology, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital of University of Health Sciences, İzmir, Turkey

Objective: To compare ankylosing spondylitis (AS) patients with healthy controls in terms of subclinical atherosclerotic cardiovascular disease (CVD).
Methods: Forty-four AS patients with no history of cardiovascular disease, diabetes mellitus, hypertension, chronic kidney disease and lipid-lowering drug use were compared with age and sex matched 40 healthy controls in terms of carotid intima-media thickness (CIMT) and pulse wave velocity (PWV), which are surrogate markers of subclinical atherosclerosis. Correlation analysis was also performed to examine the association between surrogate markers and disease activity with inflammation [Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score with CRP (ASDAS-CRP)].
Results: Besides age and sex, both groups were comparable in terms of cigarette smoking, body mass index and high-density lipoprotein chlolesterole (p=0.425, p=0.325 and p= 0.103, respectively). The level of total cholesterol was significantly lower in patients with AS (p=0.002). Nonsteroidal antiinflammatory drug and tumor necrosis factor alpha inhibitor use ratios in patients with AS were 79.5% and 65.9%, respectively. There was no significant difference between both groups regarding PWV and CIMT (p=0.788 and p=0.253, respectively). In patients with AS, there was a significant correlation between ASDAS-CRP and CIMT (r = 0.315, p = 0.038), but the correlation between ASDAS-CRP and PWV was not significant (r = -0.183, p = 0.234).
Conclusion: The results of this study could not provide sufficient evidence whether disease activity with inflammation caused subclinical atherosclerotic CVD in AS patients without overt CVD. The increased atherosclerotic CVD risk is most probably multifactorial in patients with AS, but the extent of the contribution of disease activity with inflammation to increased atherosclerosis is controversial.

Keywords: Ankylosing spondylitis, carotid intima-media thickness, pulse wave velocity, subclinical cardivascular disease


Ankilozan spondilitli hastalarda subklinik aterosklerotik kardiyovasküler hastalığın değerlendirilmesi

Erdinç Hatipsoylu1, İlker Şengül2, Taciser Kaya3, Altınay Göksel Karatepe3, Seniz Akçay3, Leyla Isayeva4, Giray Bozkaya5, Erhan Tatar6
1Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kahramanmaraş
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
3Sağlık Bilimleri Üniverisitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
4Medilife Beylikdüzü Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniverisitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İzmir
6Sağlık Bilimleri Üniverisitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir

Amaç: Ankilozan spondilitli (AS) hastalarla sağlıklı kontrolleri subklinik kardiyovasküler hastalık bakımından karşılaştırmak
Yöntemler: Kardiyovasküler hastalık, diabetes mellitus, hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı ve lipid düşürücü ilaç kullanımı öyküsü olmayan 44 AS hastası, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 40 sağlıklı kontrol ile subklinik aterosklerozun belirteçleri olan karotis media-intima kalınlığı (CIMT) ve nabız dalga hızı (PWV) bakımından karşılaştırıldı. İnflamasyonu da içeren hastalık aktivitesi [Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score with CRP (ASDAS-CRP)] ile hem CIMT hem de PWV arasındaki ilişkinin araştırılması için korelasyon analizi yapıldı.
Bulgular: Yaş ve cinsiyetin yanı sıra, iki grup sigara içme, vücut kitle indeksi ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL kolesterol) bakımından benzerdi (sırasıyla, p=0.425, p=0.325 and p= 0.103). Total kolesterol düzeyi AS’li hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.002). AS hastalarında steroid olmayan antienflamatuar ilaç ve tümör nekrozis faktör alfa inhibitörü kullanım oranları sırasıyla% 79.5 ve% 65.9 idi. Gruplar arasında PWV ve CIMT açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p = 0.788 ve p = 0.253). Ankilozan spondilitli hastalarda ASDAS-CRP ve CIMT arasında anlamlı bir korelasyon vardı (r = 0.315, p = 0.038), ancak ASDAS-CRP ve PWV arasındaki korelasyon anlamlı değildi (r = -0.183, p = 0.234).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, aşikar kardiyovasküler hastalığı olmayan AS’li hastalarda, inflamasyonu da içeren hastalık aktivitesinin subklinik aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa neden olup olmadığına dair yeterli kanıt sunamadı. AS'li hastalarda artmış aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riski muhtemelen çok faktörlüdür, ancak inflamasyonu da içeren hastalık aktivitesinin ateroskleroz artışına katkısının derecesi tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, karotis intima media kalınlığı, nabız dalga hızı, subklinik kardiyovasküler hastalık
Corresponding Author: İlker Şengül, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology