ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 3
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
A comprehensive review on the diagnosis and manegement of mitral paravalvular leakage [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-10018 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.10018  

A comprehensive review on the diagnosis and manegement of mitral paravalvular leakage

Mustafa Ozan Gürsoy1, Ahmet Güner2, Macit Kalçık3, Emrah Bayam4, Mehmet Özkan4
1Department of Cardiology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital,İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Hitit University
4Koşuyolu Kartal Heart Training and Research Hospital, Department of Cardiology

Mitral paravalvular leaks (PVLs) are not uncommon in patients with prosthetic valves. They may be clinically inconsequential or may aggravate hemolysis or cause heart failure through regurgitation, requiring further intervention including redo surgery or transcatheter closure of the defects. New technological advancements such as introduction of purpose-specific closure devices and new steerable catheters open a new frontier of transcatheter closure of PVLs. This mode of treatment has been accepted as an initial therapy in most centers with experienced structural heart team although head-to-head data comparing two treatment modalities (surgery & transcatheter closure) are limited and the world-wide experience is based on nonrandomized studies. Multimodality imaging including three dimensional transesophageal echocardiography plays an incremental role in the delineation of mitral PVLs and provides essential data which facilitates the communication between the members of the heart team. In the near future, with the introduction of hybrid imaging modalities (including echocardiography, cardiac computed tomography and fluoroscopy) the success of interventional therapies will most probably increase in patients with mitral PVLs. In this review, we aimed to summarize the etiopathogenesis, clinical characteristics, diagnosis and treatment of mitral PVLs.

Keywords: Mitral valve, echocardiography, transcatheter closure, cardiac surgery


Mitral paravalvüler kaçağın tanı ve tedavisi üzerine kapsamlı bir derleme

Mustafa Ozan Gürsoy1, Ahmet Güner2, Macit Kalçık3, Emrah Bayam4, Mehmet Özkan4
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kardiyovasküler Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
4Koşuyolu Kartal Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Protez kapaklı hastalarda mitral paravalvüler kaçaklar (PVK) nadir değildir. Klinik olarak önemsiz olabilir veya hemolizi ağırlaştırabilir veya yetersizlik nedeniyle kalp yetmezliğine neden olabilir, bu da yeniden ameliyat veya kusurların transkateter kapatılması gibi daha fazla müdahale gerektirir. Amaca özel kapatma cihazları ve yeni yönlendirilebilir kateterler gibi yeni teknolojik gelişmeler PVK'lerin transkateter kapanmasının yeni bir sınırını açıyor. Bu tedavi şekli deneyimli yapısal kalp ekibine sahip çoğu merkezde başlangıç ​​tedavisi olarak kabul edilmiştir, ancak iki tedavi yöntemini karşılaştıran kafa kafaya veriler (cerrahi ve transkateter kapatılması) sınırlıdır ve dünya çapında deneyim randomize olmayan çalışmalara dayanmaktadır. Üç boyutlu transözofageal ekokardiyografi içeren çok modlu görüntüleme, mitral PVK'lerin tanımlanmasında artımlı bir rol oynar ve kalp ekibinin üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştıran temel veriler sağlar. Yakın gelecekte, hibrit görüntüleme yöntemlerinin (ekokardiyografi, kardiyak bilgisayarlı tomografi ve floroskopi dahil) tanıtılmasıyla, girişimsel tedavilerin başarısı büyük olasılıkla mitral PVK'li hastalarda artacaktır. Bu derlemede mitral PVK'lerin etyopatogenezini, klinik özelliklerini, tanı ve tedavisini özetlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak, ekokardiyografi, transkatheter kapama, kardiyak cerrahi
Corresponding Author: Ahmet Güner, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology