ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 21 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Is Inferior ST-segment Elevation in Anterior Myocardial Infarction Reliable in Prediction of Wrap-around Left Anterior Descending Artery Occlusion ? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-09465 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.09465  

Is Inferior ST-segment Elevation in Anterior Myocardial Infarction Reliable in Prediction of Wrap-around Left Anterior Descending Artery Occlusion ?

Emrah Bozbeyoğlu1, Özlem Yıldırımtürk1, Emre Aslanger2, Barış Şimşek1, Can Yucel Karabay1, Olcay Özveren2, Muzaffer Murat Değertekin2
1Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Division of Cardiology
2Yeditepe University Hospital, Department of Cardiology

OBJECTIVE: In a subgroup of patients with anterior wall myocardial infarction (MI), electrocardiogram (ECG) records concomitant inferior ST-segment elevation (STE) which is generally explained by a “wrap-around” left anterior descending (LAD) artery occlusion. However, recent evidence indicates that this may be due to distal LAD occlusion which may be irrelevant to LAD length. We investigated the relationship between inferior ST-T changes in anterior MI and the presence of a wrap-around LAD. METHODS: Consecutive patients with the diagnosis of anterior MI due to acute LAD occlusion were enrolled. All ECGs were measured manually by a cardiologist, who was blinded to the angiographic outcomes. The site of LAD occlusion was determined using multiple angiographic views. A wrap-around LAD was defined as an LAD artery from a post-reperfusion coronary angiogram that perfused at least one-fourth of the inferior wall of the left ventricle in the right anterior oblique projection. RESULTS: A total of 379 anterior MI cases were enrolled, the final study population consisted of 259 patients. Presence of a wrap-around LAD was more frequent in patients presenting with inferior STE compared with patients without inferior STE (62.1% vs. 30.4%, P=0.001), however, this relationship was weak (φ = 0.211). Inferior STE was more frequent in distal occlusions (22.9% vs. 4.3%, P<0.001), which showed a stronger relationship (φ = 0.285). The polarity of T-wave in lead III did not give a clue about LAD anatomy. CONCLUSION: Contrary to the popular acceptance, our results indicate that a wrap-around LAD cannot be reliably diagnosed from ECG.

Keywords: Coronary occlusion, electrocardiogram, myocardial infarction, ST segment elevation, wraparound


Ön Duvar Miyokart Enfarktüsünde Apeksi Dolanan Sol Ön İnen Arterin Öngörülmesinde İnferiyor ST-segment Yükselmesine Güvenilebilir mi ?

Emrah Bozbeyoğlu1, Özlem Yıldırımtürk1, Emre Aslanger2, Barış Şimşek1, Can Yucel Karabay1, Olcay Özveren2, Muzaffer Murat Değertekin2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kardiyovasküler Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
2Yeditepe Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: ST-segment yükselmesi (STY) olan ön duvar miyokart enfarktüslü (ME) bir grup hastada, elektrokardiyogram (EKG) çoğunlukla “apeksi dolanan” sol ön inen arter (left anterior descending; LAD) tıkanıklığı ile açıklanan, eş zamanlı inferiyor ST-segment yükselmesi (STY) gösterir. Ancak, yakın tarihli veriler bunun LAD boyundan bağımsız olarak distal LAD tıkanıklığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Biz bu çalışmamızda ön duvar STYME’de inferiyor ST-T değişiklikleri ile apeksi dolanan LAD ilişkisini inceledik. YÖNTEM: LAD tıkanıklığına bağlı ön duvar STYME’si olan ardışık hastalar çalışmaya alındı. Tüm EKG’ler anjiyografik bilgilerden habersiz bir kardiyolog tarafından elle ölçüldü. LAD tıkanıklığının yeri pek çok anjiyografik açıdan değerlendirildi. Apeksi dolanan LAD, reperfüzyon sonrası sağ ön oblik açılı anjiyogramda sol ventrikül alt duvarının en az dörtte birini besleyen arter olarak tanımlandı. SONUÇLAR: Toplam 379 ön duvar STYME olgusu çalışmaya alındı, son hasta popülasyonu 259 kişiden oluştu. İnferiyor STY olanlarda, olmayanlara kıyasla, apeksi dolanan LAD daha sıktı (%62.1’e karşı %30.4, P=0.001), ancak bu ilişki zayıftı (φ = 0.211). İnferiyor STY distal tıkanıklıklarda daha sıktı (22.9%’e karşı %4.3, P<0.001), bu daha kuvvetli bir ilişki gösteriyordu (φ = 0.285). Üçüncü derivasyonda T-dalgasının yönü LAD anatomisi hakkında fikir vermedi. SONUÇ: Yaygın kabulün aksine, sonuçlarımız apeksi dolanan LAD’in EKG’den güvenle tanılanamayacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: apeksi dolanan, elektrokardiyogram, Koroner tıkanıklık, miyokart enfarktüsü, ST segment yükselmesi
Corresponding Author: Emre Aslanger, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology