ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 24 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

 
Current clinical practice of cardiac resynchronization therapy in Turkey: reflections from CRT SURVEY-II [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-02680 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.02680  

Current clinical practice of cardiac resynchronization therapy in Turkey: reflections from CRT SURVEY-II

Duygu Koçyiğit1, Nedim Umutay Sarıgül2, Ali Timuçin Altın3, Serkan Çay4, Veli Polat5, Serkan Saygı6, Hasan Ali Gümrükçüoğlu7, Kani Gemici8, Barış İkitimur9, Ahmet Akyol10, Ahmet Kaya Bilge11, İbrahim Başarıcı12, Emin Evren Özcan13, Mesut Demir14, Hasan Kutsi Kabul15, Ender Ornek16, Camilla Normand17, Cecilia Linde18, Kenneth Dickstein17
1Department of Cardiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Medicalpark Goztepe Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Division of Arrhythmia and Electrophysiology, Department of Cardiology, University of Health Sciences, Yuksek Ihtisas Heart-Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Cardiology, Health and Science University Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
6Department of Cardiology, Medical Park Izmir Hospital, Izmir, Turkey
7Department of Cardiology, Lokman Hekim Hospital, Van, Turkey
8Department of Cardiology, Memorial Hospital, Istanbul, Turkey
9Department of Cardiology, Cerrahpaşa School of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
10Department of Cardiology, Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University, School of Medicine; Acibadem Maslak Hospital, Istanbul, Turkey
11Department Of Cardiology, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
12Department of Cardiology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey
13Department of Cardiology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
14Department of Cardiology, Cukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
15Department Of Cardiology, Gülhane Educational And Research Hospital, Ankara, Turkey
16Department of Cardiology, University of Health Sciences, Ankara Sehir Hospital, Ankara, Turkey
17Cardiology Division, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway; Institute of Internal Medicine, University of Bergen, Bergen, Norway
18Heart And Vascular Theme, Karolinska University Hospital And Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

OBJECTIVE
CRT has been shown to reduce mortality in selected HF-REF patients. CRT SURVEY-II was a snapshot survey to assess current clinical practice regarding CRT. We aimed to compare Turkish data with other European Society of Cardiology countries.
METHODS
The survey was conducted between October 2015 and December 2016 in 42 ESC member countries. All consecutive patients that underwent a de novo CRT implantation or a CRT upgrade were eligible.
RESULTS
288 centers included 11.088 patients. From Turkey, 16 centers recruited 424 patients representing 12.9% of all implantations. Compared to the entire cohort Turkish patients were younger with a lower proportion of men and a higher proportion with ischemic etiology. ECG showed sinus rhythm in 81.5%, a QRS duration of <130 ms in 10.1% and ≥150 ms in 63.8% of patients. LBBB was more common. Median LVEF was 25%, lower than in the overall ESC cohort but NYHA class was more often II. Most common indication for CRT implantation was HF with a wide QRS (70.8%). 98.3% of devices implanted were CRT-D, which contrasted to the overall cohort. Fluoroscopy time was longer, but overall procedure duration was shorter. LV lead implantation was unsuccessful in 2.6%. Peri-procedural complication rate was 6.3%. The most common complication was bleeding. Remote monitoring was less utilized.
CONCLUSION
This is the first observational data reflecting the current CRT practice in Turkey and comparing it with Europe. These findings may help detect gaps and provide insights for improvement.

Keywords: Cardiac resynchronization therapy, epidemiological survey, heart failure


Türkiye'de kardiyak resenkronizasyon tedavisinin güncel klinik uygulaması: CRT SURVEY-II'den yansımalar

Duygu Koçyiğit1, Nedim Umutay Sarıgül2, Ali Timuçin Altın3, Serkan Çay4, Veli Polat5, Serkan Saygı6, Hasan Ali Gümrükçüoğlu7, Kani Gemici8, Barış İkitimur9, Ahmet Akyol10, Ahmet Kaya Bilge11, İbrahim Başarıcı12, Emin Evren Özcan13, Mesut Demir14, Hasan Kutsi Kabul15, Ender Ornek16, Camilla Normand17, Cecilia Linde18, Kenneth Dickstein17
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Medikalpark Göztepe Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Kalp Eğitim ve Ararştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aritimi ve Elektrofizyoloji Bölümü,Ankara, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Ararştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6Medical Park İzmir Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
7Lokman Hekim Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
8Memorial Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
9İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
10Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
11İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
12Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
13Dokuz Eylül Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
14Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
15Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
16Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
17Stavanger Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Stavanger, Norveç; Bergen Üniversitesi, İç Hastalıkları Enstitüsü, Bergen, Norveç
18Karolinska Üniversitesi Hastanesi Ve Karolinska Enstitüsü, Kalp Ve Damar Araştırmaları, Stockholm, İsveç

AMAÇ
CRT'nin seçilmiş HF-REF hastalarında mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. CRT SURVEY-II, CRT ile ilgili mevcut klinik uygulamayı değerlendirmek için yapılan bir enstantane ankettir. Türkiye verilerini diğer Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesi ülkelerle karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER
Anket Ekim 2015 ile Aralık 2016 tarihleri arasında 42 ESC üyesi ülkede gerçekleştirildi. Yeni CRT implantasyonu veya CRT upgrade işlemi yapılan tüm ardışık hastalar uygun bulunmuştur.
SONUÇLAR
Çalışmaya 288 merkezde 11.088 hasta alındı. Türkiye’den 16 merkez ile, tüm implantasyonların % 12.9'unu temsil eden 424 hasta katıldı. Tüm kohort ile karşılaştırıldığında, Türk hastalar daha genç, erkek oranı daha düşük ve iskemik etiyoloji oranı daha yüksekti. EKG’de % 81.5'inde sinüs ritmi gözlendi, hastaların % 10.1'inde QRS süresi <130 ms ve hastaların % 63.8'inde ≥150 ms. Sol dal bloğu daha yaygındı. Ortalama LVEF % 25, genel ESC kohortundakinden daha düşüktü, ancak NYHA sınıfı daha sık Sınıf II idi. CRT implantasyonu için en yaygın endikasyon geniş QRS'li (% 70.8) kalp yetersizliği idi. İmplante edilen cihazların % 98.3'ü, genel kohort ile kontrast oluşturan CRT-D idi. Daha kısa genel prosedür süresine rağmen floroskopi süresi daha uzundu. LV elektrodu implantasyonu % 2.6'sında başarısız oldu. İşlem sırasında veya hemen sonrasında komplikasyon oranı % 6.3 idi. En sık görülen komplikasyon kanamaydı. Uzaktan izleme daha az kullanıldı.
SONUÇ
Bu yayın, Türkiye'deki mevcut CRT uygulamasını yansıtan ve Avrupa ile karşılaştıran ilk gözlemsel verilerdir. Bu bulgular, Türkiye'de CRT implantasyonu ile ilgili boşlukların tespit edilmesine yardımcı olabilir ve iyileşme için bilgisağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, epidemiyolojik araştırma, kalp yetmezliği.
Corresponding Author: Nedim Umutay Sarıgül, Germany


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2019 Turkish Society of Cardiology